GlotPress

Translation of UpdraftPlus: Tagalog

1 2 3 4 55
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Too many database errors have occurred - aborting Naganap Masyadong maraming mga error database - aborting Details

Too many database errors have occurred - aborting

Naganap Masyadong maraming mga error database - aborting

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:38:07 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
read more at %s magbasa nang higit pa sa %s Details

read more at %s

magbasa nang higit pa sa %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:38:32 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Email reports created by UpdraftPlus (free edition) bring you the latest UpdraftPlus.com news Mga ulat sa email na nilikha ng UpdraftPlus (libreng edisyon) ay magbibigay sa iyo ng pinakabagong mga balita UpdraftPlus.com Details

Email reports created by UpdraftPlus (free edition) bring you the latest UpdraftPlus.com news

Mga ulat sa email na nilikha ng UpdraftPlus (libreng edisyon) ay magbibigay sa iyo ng pinakabagong mga balita UpdraftPlus.com

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:39:22 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
N.B. If you install UpdraftPlus on several WordPress sites, then you cannot re-use your project; you must create a new one from your Google API console for each site. N.B. Kung nag-install ka ng UpdraftPlus sa ilang mga site ng WordPress, pagkatapos ay hindi mo magamit muli ang iyong proyekto; dapat kang lumikha ng bago mula sa iyong Google API console para sa bawat site. Details

N.B. If you install UpdraftPlus on several WordPress sites, then you cannot re-use your project; you must create a new one from your Google API console for each site.

N.B. Kung nag-install ka ng UpdraftPlus sa ilang mga site ng WordPress, pagkatapos ay hindi mo magamit muli ang iyong proyekto; dapat kang lumikha ng bago mula sa iyong Google API console para sa bawat site.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:40:45 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have not yet made any backups. Hindi ka pa gumawa ng anumang mga backup. Details

You have not yet made any backups.

Hindi ka pa gumawa ng anumang mga backup.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:41:01 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Database Options Database Options Details

Database Options

Database Options

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:41:08 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s (%s used) %s (%s nagamit) Details

%s (%s used)

%s (%s nagamit)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:44:47 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Plugins for debugging: Plugin para sa pagde-debug: Details

Plugins for debugging:

Plugin para sa pagde-debug:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:45:10 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Free disk space in account: Libreng disk space sa account: Details

Free disk space in account:

Libreng disk space sa account:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:45:26 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Existing Backups Umiiral na pag-backup Details

Existing Backups

Umiiral na pag-backup

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This button is disabled because your backup directory is not writable (see the settings). Ang pindutan na ito ay hindi pinagana dahil ang iyong backup na direktoryo ay hindi writable (tingnan ang mga setting). Details

This button is disabled because your backup directory is not writable (see the settings).

Ang pindutan na ito ay hindi pinagana dahil ang iyong backup na direktoryo ay hindi writable (tingnan ang mga setting).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:47:02 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Welcome to UpdraftPlus! Maligayang pagdating sa UpdraftPlus! Details

Welcome to UpdraftPlus!

Maligayang pagdating sa UpdraftPlus!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:47:13 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To make a backup, just press the Backup Now button. Upang makagawa ng isang backup, pindutin lamang ang Backup Now. Details

To make a backup, just press the Backup Now button.

Upang makagawa ng isang backup, pindutin lamang ang Backup Now.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:48:04 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To change any of the default settings of what is backed up, to configure scheduled backups, to send your backups to remote storage (recommended), and more, go to the settings tab. Upang baguhin ang anuman sa mga setting ng default ng kung ano ang na-back up, i-configure ang naka-iskedyul na backup, upang ipadala ang iyong mga backup sa remote na imbakan (inirerekomenda), at higit pa, pumunta sa tab na mga setting. Details

To change any of the default settings of what is backed up, to configure scheduled backups, to send your backups to remote storage (recommended), and more, go to the settings tab.

Upang baguhin ang anuman sa mga setting ng default ng kung ano ang na-back up, i-configure ang naka-iskedyul na backup, upang ipadala ang iyong mga backup sa remote na imbakan (inirerekomenda), at higit pa, pumunta sa tab na mga setting.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 09:48:50 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you enter text here, it is used to encrypt database backups (Rijndael). <strong>Do make a separate record of it and do not lose it, or all your backups <em>will</em> be useless.</strong> This is also the key used to decrypt backups from this admin interface (so if you change it, then automatic decryption will not work until you change it back). Nang walang ito, ang pag-encrypt ay magiging marami slower.If mong magpasok ng teksto dito, ito ay ginagamit upang i-encrypt ang backup ng database (Rijndael). <strong> ba gumawa ng hiwalay na tala nito at huwag mawala ito, o ang lahat ng iyong mga backup <em> ay </ em> maging walang silbi. </ strong> Ito ay din ang key na ginamit upang i-decrypt backup mula sa interface na ito admin (kaya kung babaguhin mo ito, pagkatapos ay awtomatikong decryption ay hindi gagana hangga't hindi mo baguhin ito pabalik). Details

If you enter text here, it is used to encrypt database backups (Rijndael). <strong>Do make a separate record of it and do not lose it, or all your backups <em>will</em> be useless.</strong> This is also the key used to decrypt backups from this admin interface (so if you change it, then automatic decryption will not work until you change it back).

Nang walang ito, ang pag-encrypt ay magiging marami slower.If mong magpasok ng teksto dito, ito ay ginagamit upang i-encrypt ang backup ng database (Rijndael). <strong> ba gumawa ng hiwalay na tala nito at huwag mawala ito, o ang lahat ng iyong mga backup <em> ay </ em> maging walang silbi. </ strong> Ito ay din ang key na ginamit upang i-decrypt backup mula sa interface na ito admin (kaya kung babaguhin mo ito, pagkatapos ay awtomatikong decryption ay hindi gagana hangga't hindi mo baguhin ito pabalik).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2014-05-30 08:02:34 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 55
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as