GlotPress

Translation of UpdraftPlus: Tagalog

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Backup more databases I-back up ng higit mga database Details

Backup more databases

I-back up ng higit mga database

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:58:44 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No backup of location: there was nothing found to back up Walang backup ng direktoryo: nagkaroon walang natagpuan upang i-back up Details

No backup of location: there was nothing found to back up

Walang backup ng direktoryo: nagkaroon walang natagpuan upang i-back up

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 08:01:28 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
did not return the expected response - check your log file for more details %s ay hindi nagbalik ng inaasahang tugon - suriin ang iyong log file para sa higit pang mga detalye Details

did not return the expected response - check your log file for more details

%s ay hindi nagbalik ng inaasahang tugon - suriin ang iyong log file para sa higit pang mga detalye

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 08:00:45 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When the Email storage method is enabled, also send the backup Kapag ang pamamaraan ng imbakan ng email ay gumagana, magpadala din ang buong backup Details

When the Email storage method is enabled, also send the backup

Kapag ang pamamaraan ng imbakan ng email ay gumagana, magpadala din ang buong backup

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:56:30 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Without upgrading, UpdraftPlus allows <strong>every</strong> blog admin who can modify plugin settings to backup (and hence access the data, including passwords, from) and restore (including with customized modifications, e.g. changed passwords) <strong>the entire network</strong>. Nang walang pag-upgrade, UpdraftPlus nagbibigay-daan sa <strong> bawat </ strong> blog admin kung sino ang maaaring baguhin ang mga setting ng plugin upang i-back up (at samakatuwid ay ma-access ang data, kabilang ang mga password, mula sa) at ibalik (kabilang ang may-customize na mga pagbabago, hal nagbago mga password) <strong> buong network </ strong>. Details

Without upgrading, UpdraftPlus allows <strong>every</strong> blog admin who can modify plugin settings to backup (and hence access the data, including passwords, from) and restore (including with customized modifications, e.g. changed passwords) <strong>the entire network</strong>.

Nang walang pag-upgrade, UpdraftPlus nagbibigay-daan sa <strong> bawat </ strong> blog admin kung sino ang maaaring baguhin ang mga setting ng plugin upang i-back up (at samakatuwid ay ma-access ang data, kabilang ang mga password, mula sa) at ibalik (kabilang ang may-customize na mga pagbabago, hal nagbago mga password) <strong> buong network </ strong>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:55:21 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You should check the file ownerships and permissions in your WordPress installation Dapat mong suriin ang mga pahintulot ng file sa iyong pag-install ng WordPress Details

You should check the file ownerships and permissions in your WordPress installation

Dapat mong suriin ang mga pahintulot ng file sa iyong pag-install ng WordPress

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:55:59 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This backup set is from a different site (%s) - this is not a restoration, but a migration. You need the Migrator add-on in order to make this work. Ang backup na set ay mula sa ibang site - ito ay hindi isang pagbabalik sa dati, ngunit isang paglilipat. Kailangan mo ang Migrator add-on upang gawin ang trabahong ito. Details

This backup set is from a different site (%s) - this is not a restoration, but a migration. You need the Migrator add-on in order to make this work.

Ang backup na set ay mula sa ibang site - ito ay hindi isang pagbabalik sa dati, ngunit isang paglilipat. Kailangan mo ang Migrator add-on upang gawin ang trabahong ito.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:57:13 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Some servers advertise encrypted FTP as available, but then time-out (after a long time) when you attempt to use it. If you find this happening, then go into the "Expert Options" (below) and turn off SSL there. Ang ilang mga server advertise encrypt na FTP bilang magagamit, ngunit pagkatapos ay i-time-out (pagkatapos ng mahabang panahon) kapag tinangka mong gamitin ito. Kung sa tingin mo ito happenning, pagkatapos ay pumunta sa"Expert Opsyon " (sa ibaba) at i-off ang SSL doon. Details

Some servers advertise encrypted FTP as available, but then time-out (after a long time) when you attempt to use it. If you find this happening, then go into the "Expert Options" (below) and turn off SSL there.

Ang ilang mga server advertise encrypt na FTP bilang magagamit, ngunit pagkatapos ay i-time-out (pagkatapos ng mahabang panahon) kapag tinangka mong gamitin ito. Kung sa tingin mo ito happenning, pagkatapos ay pumunta sa"Expert Opsyon " (sa ibaba) at i-off ang SSL doon.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 08:01:37 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please allow time for the communications with the remote storage to complete. Tinatanggal ... mangyaring payagan ang oras para sa mga komunikasyon sa remote na imbakan upang makumpleto. Details

Please allow time for the communications with the remote storage to complete.

Tinatanggal ... mangyaring payagan ang oras para sa mga komunikasyon sa remote na imbakan upang makumpleto.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:57:50 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Be careful what you select - if you select / then it really will try to create a zip containing your entire webserver. Mag-ingat kung ano ang ipinasok mo - kung ipinasok mo ang / pagkatapos ito talaga ay subukan upang lumikha ng isang zip na naglalaman ng iyong buong webserver. Details

Be careful what you select - if you select / then it really will try to create a zip containing your entire webserver.

Mag-ingat kung ano ang ipinasok mo - kung ipinasok mo ang / pagkatapos ito talaga ay subukan upang lumikha ng isang zip na naglalaman ng iyong buong webserver.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 08:01:27 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you backup several sites into the same Dropbox and want to organize with sub-folders, then Kung ikaw back up ng ilang mga site sa parehong Dropbox at nais na ayusin na may mga sub-folder, pagkatapos ay Details

If you backup several sites into the same Dropbox and want to organize with sub-folders, then

Kung ikaw back up ng ilang mga site sa parehong Dropbox at nais na ayusin na may mga sub-folder, pagkatapos ay

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 08:00:49 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your web server's PHP/Curl installation does not support https access. Communications with %s will be unencrypted. Ask your web host to install Curl/SSL in order to gain the ability for encryption (via an add-on). Hindi sinusuportahan ng pag-install ng PHP / kulutin ang iyong mga web server ay https access. Komunikasyon sa% s ay magiging unencrypted. tanungin ang iyong web host upang i-install kulutin / SSL upang makakuha ng kakayahan para sa pag-encrypt (sa pamamagitan ng isang add-on). Details

Your web server's PHP/Curl installation does not support https access. Communications with %s will be unencrypted. Ask your web host to install Curl/SSL in order to gain the ability for encryption (via an add-on).

Hindi sinusuportahan ng pag-install ng PHP / kulutin ang iyong mga web server ay https access. Komunikasyon sa% s ay magiging unencrypted. tanungin ang iyong web host upang i-install kulutin / SSL upang makakuha ng kakayahan para sa pag-encrypt (sa pamamagitan ng isang add-on).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:58:59 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Follow this link to attempt to create the directory and set the permissions Mag-click dito upang subukang gumawa ng mga direktoryo at itakda ang mga pahintulot Details

Follow this link to attempt to create the directory and set the permissions

Mag-click dito upang subukang gumawa ng mga direktoryo at itakda ang mga pahintulot

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:58:52 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
UpdraftPlus.Com By UpdraftPlus.Com Details

UpdraftPlus.Com

By UpdraftPlus.Com

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:57:20 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please help UpdraftPlus by giving a positive review at wordpress.org. Mangyaring tulungan UpdraftPlus sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong pagsusuri sa wordpress.org Details

Please help UpdraftPlus by giving a positive review at wordpress.org.

Mangyaring tulungan UpdraftPlus sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong pagsusuri sa wordpress.org

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-30 07:55:36 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as