GlotPress

Translation of UpdraftPlus: Polski / Polish

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Create a key: give this key a unique name (e.g. indicate the site it is for), then press "Create key": Utwórz klucz: nadaj unikatową nazwę (np.: nazwa dla jakiej jest strony), następnie naciśnij "Utwórz klucz": Details

Create a key: give this key a unique name (e.g. indicate the site it is for), then press "Create key":

Utwórz klucz: nadaj unikatową nazwę (np.: nazwa dla jakiej jest strony), następnie naciśnij "Utwórz klucz":

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 20:49:47 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Have not yet obtained an access token from Google - you need to authorize or re-authorize your connection to Google Cloud. Jeszcze nie otrzymano tokena dostępu od Google. Powinieneś autoryzować (lub autoryzować ponownie) swoje połączenie do chmury Google. Details

Have not yet obtained an access token from Google - you need to authorize or re-authorize your connection to Google Cloud.

Jeszcze nie otrzymano tokena dostępu od Google. Powinieneś autoryzować (lub autoryzować ponownie) swoje połączenie do chmury Google.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-11-03 17:07:26 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Send a backup to another site lub wyślij kopię zapasową do innej strony Details

Send a backup to another site

lub wyślij kopię zapasową do innej strony

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 21:27:30 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Receive a backup from a remote site Lub uzyskaj kopię zapasową ze zdalnej strony Details

Receive a backup from a remote site

Lub uzyskaj kopię zapasową ze zdalnej strony

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 21:35:36 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
authorization failed: %s autoryzacja zakończona niepowodzeniem: Details

authorization failed:

%s autoryzacja zakończona niepowodzeniem:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 21:26:13 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must add the following as the authorized redirect URI in your OneDrive console (under "API Settings") when asked Należy dodać następujące jako upoważnione przekierowania URI w swojej konsoli OneDrive (w "Ustawieniach API") w momencie zapytania Details

You must add the following as the authorized redirect URI in your OneDrive console (under "API Settings") when asked

Należy dodać następujące jako upoważnione przekierowania URI w swojej konsoli OneDrive (w "Ustawieniach API") w momencie zapytania

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 21:53:20 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Microsoft Azure is not compatible with sites hosted on a localhost or 127.0.0.1 URL - their developer console forbids these (current URL is: %s). Microsoft OneDrive nie jest kompatybilny ze stronami utrzymywanymi na maszynie lokalnej (localhost) lub z adresem 127.0.0.1 - konsola dewelopera zapobiega tego typu działaniu (aktualny adres URL: %s). Details

Microsoft Azure is not compatible with sites hosted on a localhost or 127.0.0.1 URL - their developer console forbids these (current URL is: %s).

Microsoft OneDrive nie jest kompatybilny ze stronami utrzymywanymi na maszynie lokalnej (localhost) lub z adresem 127.0.0.1 - konsola dewelopera zapobiega tego typu działaniu (aktualny adres URL: %s).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-01 06:42:52 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Any other file/directory on your server that you wish to backup Każdy inny plik/folder na twoim serwerze który chcesz uwzględnić w kopię zapasową Details

Any other file/directory on your server that you wish to backup

Każdy inny plik/folder na twoim serwerze który chcesz uwzględnić w kopię zapasową

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-01 07:05:07 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Was this a backup created by a different backup plugin? If so, then you might first need to rename it so that it can be recognized - please follow this link. Czy ta kopia zapasowa została wykonana przy użyciu innej wtyczki? Jeżeli tak, być może powinieneś zmienić jej nazwę żeby została poprawnie rozpoznana. Kliknij tutaj po szczegóły. Details

Was this a backup created by a different backup plugin? If so, then you might first need to rename it so that it can be recognized - please follow this link.

Czy ta kopia zapasowa została wykonana przy użyciu innej wtyczki? Jeżeli tak, być może powinieneś zmienić jej nazwę żeby została poprawnie rozpoznana. Kliknij tutaj po szczegóły.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-06-26 14:06:51 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No backup of location: there was nothing found to back up Nie wykonano kopii zapasowej folderu: nie znaleziono niczego do skopiowania Details

No backup of location: there was nothing found to back up

Nie wykonano kopii zapasowej folderu: nie znaleziono niczego do skopiowania

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-14 14:04:17 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Some servers advertise encrypted FTP as available, but then time-out (after a long time) when you attempt to use it. If you find this happening, then go into the "Expert Options" (below) and turn off SSL there. Niektóre serwery reklamują szyfrowane FTP jako dostępne, ale potem kończą się (po długim czasie), gdy będziesz próbował z nich skorzystać. Jeśli znajdziesz to zdarzenie, przejdź do "Opcje zaawansowane" (poniżej) i wyłącz SSL. Details

Some servers advertise encrypted FTP as available, but then time-out (after a long time) when you attempt to use it. If you find this happening, then go into the "Expert Options" (below) and turn off SSL there.

Niektóre serwery reklamują szyfrowane FTP jako dostępne, ale potem kończą się (po długim czasie), gdy będziesz próbował z nich skorzystać. Jeśli znajdziesz to zdarzenie, przejdź do "Opcje zaawansowane" (poniżej) i wyłącz SSL.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2013-07-02 18:32:51 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Be careful what you select - if you select / then it really will try to create a zip containing your entire webserver. Uważaj, co wpisujesz - jeśli wpiszesz / to naprawdę spróbuje utworzyć paczkę zip zawierającą całość serwera WWW. Details

Be careful what you select - if you select / then it really will try to create a zip containing your entire webserver.

Uważaj, co wpisujesz - jeśli wpiszesz / to naprawdę spróbuje utworzyć paczkę zip zawierającą całość serwera WWW.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2013-05-20 13:41:39 GMT
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as