GlotPress

Translation of UpdraftPlus: Polski / Polish

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Create a key: give this key a unique name (e.g. indicate the site it is for), then press "Create key": Utwórz klucz: nadaj unikatową nazwę (np.: nazwa dla jakiej jest strony), następnie naciśnij "Utwórz klucz": Details

Create a key: give this key a unique name (e.g. indicate the site it is for), then press "Create key":

Utwórz klucz: nadaj unikatową nazwę (np.: nazwa dla jakiej jest strony), następnie naciśnij "Utwórz klucz":

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 20:49:47 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Have not yet obtained an access token from Google - you need to authorize or re-authorize your connection to Google Cloud. Jeszcze nie otrzymano tokena dostępu od Google. Powinieneś autoryzować (lub autoryzować ponownie) swoje połączenie do chmury Google. Details

Have not yet obtained an access token from Google - you need to authorize or re-authorize your connection to Google Cloud.

Jeszcze nie otrzymano tokena dostępu od Google. Powinieneś autoryzować (lub autoryzować ponownie) swoje połączenie do chmury Google.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-11-03 17:07:26 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backup sets removed: Usunięto zestawy kopii zapasowych: %d Details

Backup sets removed:

Usunięto zestawy kopii zapasowych: %d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-11-03 17:09:24 GMT
Translated by:
[email protected]
Last updated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Send a backup to another site lub wyślij kopię zapasową do innej strony Details

Send a backup to another site

lub wyślij kopię zapasową do innej strony

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 21:27:30 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Receive a backup from a remote site Lub uzyskaj kopię zapasową ze zdalnej strony Details

Receive a backup from a remote site

Lub uzyskaj kopię zapasową ze zdalnej strony

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 21:35:36 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
authorization failed: %s autoryzacja zakończona niepowodzeniem: Details

authorization failed:

%s autoryzacja zakończona niepowodzeniem:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 21:26:13 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must add the following as the authorized redirect URI in your OneDrive console (under "API Settings") when asked Należy dodać następujące jako upoważnione przekierowania URI w swojej konsoli OneDrive (w "Ustawieniach API") w momencie zapytania Details

You must add the following as the authorized redirect URI in your OneDrive console (under "API Settings") when asked

Należy dodać następujące jako upoważnione przekierowania URI w swojej konsoli OneDrive (w "Ustawieniach API") w momencie zapytania

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 21:53:20 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Microsoft Azure is not compatible with sites hosted on a localhost or 127.0.0.1 URL - their developer console forbids these (current URL is: %s). Microsoft OneDrive nie jest kompatybilny ze stronami utrzymywanymi na maszynie lokalnej (localhost) lub z adresem 127.0.0.1 - konsola dewelopera zapobiega tego typu działaniu (aktualny adres URL: %s). Details

Microsoft Azure is not compatible with sites hosted on a localhost or 127.0.0.1 URL - their developer console forbids these (current URL is: %s).

Microsoft OneDrive nie jest kompatybilny ze stronami utrzymywanymi na maszynie lokalnej (localhost) lub z adresem 127.0.0.1 - konsola dewelopera zapobiega tego typu działaniu (aktualny adres URL: %s).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-01 06:42:52 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
For personal support, the ability to copy sites, more storage destinations, encrypted backups for security, multiple backup destinations, better reporting, no adverts and plenty more, take a look at the premium version of UpdraftPlus - the world's most popular backup plugin. Dla wsparcia osobistego, możliwość kopiowania stron, więcej miejsc składowania, zaszyfrowane kopie zapasowe, wielu lokalizacji kopii zapasowych, lepsze raportowanie, brak reklam oraz wiele więcej, zainteresuj się UpdraftPlus w wersji Premium - najpopularniejsza na świecie wtyczki do wykonywania kopii zapasowych. Details

For personal support, the ability to copy sites, more storage destinations, encrypted backups for security, multiple backup destinations, better reporting, no adverts and plenty more, take a look at the premium version of UpdraftPlus - the world's most popular backup plugin.

Dla wsparcia osobistego, możliwość kopiowania stron, więcej miejsc składowania, zaszyfrowane kopie zapasowe, wielu lokalizacji kopii zapasowych, lepsze raportowanie, brak reklam oraz wiele więcej, zainteresuj się UpdraftPlus w wersji Premium - najpopularniejsza na świecie wtyczki do wykonywania kopii zapasowych.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-06-25 18:47:59 GMT
Translated by:
Jarek Szczepański ([email protected])
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
More quality plugins Więcej jakościowych wtyczek Details

More quality plugins

Więcej jakościowych wtyczek

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 21:33:57 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backup non-WordPress files and databases Koia zapasowa plików WordPress i bazy danych Details

Backup non-WordPress files and databases

Koia zapasowa plików WordPress i bazy danych

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-01 06:18:59 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Any other file/directory on your server that you wish to backup Każdy inny plik/folder na twoim serwerze który chcesz uwzględnić w kopię zapasową Details

Any other file/directory on your server that you wish to backup

Każdy inny plik/folder na twoim serwerze który chcesz uwzględnić w kopię zapasową

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-05-01 07:05:07 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
UpdraftPlus is on social media - check us out! UpdraftPlus jest w mediach społecznościowych - spradź: Details

UpdraftPlus is on social media - check us out!

UpdraftPlus jest w mediach społecznościowych - spradź:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2016-04-30 19:49:55 GMT
Translated by:
[email protected]
Last updated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Was this a backup created by a different backup plugin? If so, then you might first need to rename it so that it can be recognized - please follow this link. Czy ta kopia zapasowa została wykonana przy użyciu innej wtyczki? Jeżeli tak, być może powinieneś zmienić jej nazwę żeby została poprawnie rozpoznana. Kliknij tutaj po szczegóły. Details

Was this a backup created by a different backup plugin? If so, then you might first need to rename it so that it can be recognized - please follow this link.

Czy ta kopia zapasowa została wykonana przy użyciu innej wtyczki? Jeżeli tak, być może powinieneś zmienić jej nazwę żeby została poprawnie rozpoznana. Kliknij tutaj po szczegóły.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-06-26 14:06:51 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Backup more databases Wykonaj kopię zapasową innych baz danych Details

Backup more databases

Wykonaj kopię zapasową innych baz danych

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2014-05-14 13:22:05 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as