GlotPress

Translation of UpdraftPlus: Polski / Polish

1 2 3 151
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Clone region: Region klonu: Details

Clone region:

Region klonu:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must select at least one remote storage destination to upload this backup set to. Wybierz przynajmniej jedno miejsce zdalnego przechowywania, aby przesłać tę kopię. Details

You must select at least one remote storage destination to upload this backup set to.

Wybierz przynajmniej jedno miejsce zdalnego przechowywania, aby przesłać tę kopię.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:18 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Read more about Easy Updates Manager Przeczytaj więcej o Easy Updates Manager Details

Read more about Easy Updates Manager

Przeczytaj więcej o Easy Updates Manager

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can find out more about clone keys here. Możesz tutaj więcej się dowiedzieć o kluczu do klonowania. Details

You can find out more about clone keys here.

Możesz tutaj więcej się dowiedzieć o kluczu do klonowania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Or, use an UpdraftClone key lub użyj klucza UpdraftClone Details

Or, use an UpdraftClone key

lub użyj klucza UpdraftClone

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Found SET NAMES %s, but changing to %s as suggested by WPDB::determine_charset(). Znalezione SET NAMES %s, ale zmieniono na %s zgodnie z sugestią WPDB :: determine_charset (). Details

Found SET NAMES %s, but changing to %s as suggested by WPDB::determine_charset().

Znalezione SET NAMES %s, ale zmieniono na %s zgodnie z sugestią WPDB :: determine_charset ().

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
UpdraftClone key is required. Wymagany jest klucz UpdraftClone. Details

UpdraftClone key is required.

Wymagany jest klucz UpdraftClone.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The preparation of the clone data has been aborted. Przerwane zostało przygotowanie danych klonowania. Details

The preparation of the clone data has been aborted.

Przerwane zostało przygotowanie danych klonowania.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Ask WordPress to automatically update UpdraftPlus when it finds an available update. Poproś WordPressa o automatyczną aktualizację UpdraftPlus po znalezieniu dostępnej aktualizacji. Details

Ask WordPress to automatically update UpdraftPlus when it finds an available update.

Poproś WordPressa o automatyczną aktualizację UpdraftPlus po znalezieniu dostępnej aktualizacji.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatic updates Automatyczne aktualizacje Details

Automatic updates

Automatyczne aktualizacje

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your database user does not have permission to drop tables Użytkownik tej bazy danych nie ma uprawnień do usuwania tabel Details

Your database user does not have permission to drop tables

Użytkownik tej bazy danych nie ma uprawnień do usuwania tabel

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Ask WordPress to update UpdraftPlus automatically when an update is available Poproś WordPress o automatyczną aktualizację UpdraftPlus, gdy będzie dostępny Details

Ask WordPress to update UpdraftPlus automatically when an update is available

Poproś WordPress o automatyczną aktualizację UpdraftPlus, gdy będzie dostępny

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The creation of your data for creating the clone should now begin. N.B. You will be charged one token once the clone is ready. If the clone fails to boot, then no token will be taken. Tworzenie danych do klonowania powinno się teraz rozpocząć. N.B. Zostaniesz obciążony jednym tokenem, gdy klon będzie gotowy. Jeśli klon nie uruchomi się, nie zostanie pobrany żaden token. Details

The creation of your data for creating the clone should now begin. N.B. You will be charged one token once the clone is ready. If the clone fails to boot, then no token will be taken.

Tworzenie danych do klonowania powinno się teraz rozpocząć. N.B. Zostaniesz obciążony jednym tokenem, gdy klon będzie gotowy. Jeśli klon nie uruchomi się, nie zostanie pobrany żaden token.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Confirm change Zatwierdź zmianę Details

Confirm change

Zatwierdź zmianę

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-02-27 16:16:17 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add an exclusion rule Dodaj regułę wykluczania Details

Add an exclusion rule

Dodaj regułę wykluczania

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 2 3 151
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as