GlotPress

Translation of UpdraftPlus: czech glossary

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Happy New Year - 20% off UpdraftPlus Premium until January 14th Šťastný Nový Rok - sleva 20% na UpdraftPlus Premium do 1. ledna Details

Happy New Year - 20% off UpdraftPlus Premium until January 14th

Šťastný Nový Rok - sleva 20% na UpdraftPlus Premium do 1. ledna

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-06 15:27:52 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Have not yet obtained an access token from Google - you need to authorize or re-authorize your connection to Google Cloud. Zatím jste neobdržel přístupový klíč od Googlu - musíte (znovu) autorizovat své spojení s Google Cloud. Details

Have not yet obtained an access token from Google - you need to authorize or re-authorize your connection to Google Cloud.

Zatím jste neobdržel přístupový klíč od Googlu - musíte (znovu) autorizovat své spojení s Google Cloud.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-11-22 13:25:58 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Receive a backup from a remote site Nebo získejte zálohu z jiného webu Details

Receive a backup from a remote site

Nebo získejte zálohu z jiného webu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-10 07:33:56 GMT
Translated by:
Tomas Hrdina ([email protected])
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Send a backup to another site Nebo pošlete zálohu na jiný web Details

Send a backup to another site

Nebo pošlete zálohu na jiný web

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-10 07:33:56 GMT
Translated by:
Tomas Hrdina ([email protected])
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
authorization failed: %s autorizace selhala: Details

authorization failed:

%s autorizace selhala:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2015-05-14 15:55:56 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must add the following as the authorized redirect URI in your OneDrive console (under "API Settings") when asked Pokud o to budete požádání, musíte toto vložit jako autorizovanou URI přesměrování ve vaší konzoli OneDrive (k nalezení pod „Nastavení API“) Details

You must add the following as the authorized redirect URI in your OneDrive console (under "API Settings") when asked

Pokud o to budete požádání, musíte toto vložit jako autorizovanou URI přesměrování ve vaší konzoli OneDrive (k nalezení pod „Nastavení API“)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-10 07:33:56 GMT
Translated by:
Tomas Hrdina ([email protected])
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Was this a backup created by a different backup plugin? If so, then you might first need to rename it so that it can be recognized - please follow this link. Je toto záloha provedená jiným zálohovacím pluginem? Pokud ano, budete ho možná nejdříve muset přejmenovat, aby mohla být rozpoznána - prosím klikněte na tento odkaz. Details

Was this a backup created by a different backup plugin? If so, then you might first need to rename it so that it can be recognized - please follow this link.

Je toto záloha provedená jiným zálohovacím pluginem? Pokud ano, budete ho možná nejdříve muset přejmenovat, aby mohla být rozpoznána - prosím klikněte na tento odkaz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-10 07:33:56 GMT
Translated by:
Tomas Hrdina ([email protected])
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
did not return the expected response - check your log file for more details %s nevrátil požadovanou odpověď - pro více informací zkontrolujte soubor protokolu Details

did not return the expected response - check your log file for more details

%s nevrátil požadovanou odpověď - pro více informací zkontrolujte soubor protokolu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-06 15:27:54 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Without upgrading, UpdraftPlus allows <strong>every</strong> blog admin who can modify plugin settings to backup (and hence access the data, including passwords, from) and restore (including with customized modifications, e.g. changed passwords) <strong>the entire network</strong>. Bez upgradu dovoluje UpdraftPlus <strong>každému</strong> administrátorovi webu, který může upravovat nastavení pluginu, zálohovat (a nakládat s daty, včetně hesel) a obnovovat (zahrnuje vlastní úpravy, třeba změnu hesel) <strong>celou síť</strong>. Details

Without upgrading, UpdraftPlus allows <strong>every</strong> blog admin who can modify plugin settings to backup (and hence access the data, including passwords, from) and restore (including with customized modifications, e.g. changed passwords) <strong>the entire network</strong>.

Bez upgradu dovoluje UpdraftPlus <strong>každému</strong> administrátorovi webu, který může upravovat nastavení pluginu, zálohovat (a nakládat s daty, včetně hesel) a obnovovat (zahrnuje vlastní úpravy, třeba změnu hesel) <strong>celou síť</strong>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-14 09:58:17 GMT
Translated by:
Tomas Hrdina ([email protected])
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Some servers advertise encrypted FTP as available, but then time-out (after a long time) when you attempt to use it. If you find this happening, then go into the "Expert Options" (below) and turn off SSL there. Některé servery doporučují šifrované FTP, ale poté nastává time-out (po dlouhém čase), když se ho pokoušíte použít. Pokud se vám to stane, jděte do „Nastavení pro experty“ (níže) a vypněte tam SSL. Details

Some servers advertise encrypted FTP as available, but then time-out (after a long time) when you attempt to use it. If you find this happening, then go into the "Expert Options" (below) and turn off SSL there.

Některé servery doporučují šifrované FTP, ale poté nastává time-out (po dlouhém čase), když se ho pokoušíte použít. Pokud se vám to stane, jděte do „Nastavení pro experty“ (níže) a vypněte tam SSL.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-10 07:33:57 GMT
Translated by:
Tomas Hrdina ([email protected])
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please allow time for the communications with the remote storage to complete. Mazání... prosím ponechte nějaký čas pro dokončení komunikace se vzdáleným uložištěm. Details

Please allow time for the communications with the remote storage to complete.

Mazání... prosím ponechte nějaký čas pro dokončení komunikace se vzdáleným uložištěm.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-02-06 15:27:55 GMT
Translated by:
admin (udgpadmin)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you backup several sites into the same Dropbox and want to organize with sub-folders, then Pokud chcete zálohovat několik webů do jednoho Dropboxu a chcete je organizovat do podsložek, pak Details

If you backup several sites into the same Dropbox and want to organize with sub-folders, then

Pokud chcete zálohovat několik webů do jednoho Dropboxu a chcete je organizovat do podsložek, pak

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-14 09:58:17 GMT
Translated by:
Tomas Hrdina ([email protected])
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as