GlotPress

Translation of Two Factor Authentication: Swedish

1 6 7 8 9
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Show codes for a particular user Visa koder för en viss användare Details

Show codes for a particular user

Visa koder för en viss användare

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:45:14 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:256
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get codes Få koder Details

Get codes

Få koder

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:45:34 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:259
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
De-activate TFA Inaktivera TFA Details

De-activate TFA

Inaktivera TFA

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:47:13 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:260
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Activate TFA aktivera TFA Details

Activate TFA

aktivera TFA

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:47:33 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:261
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You must first choose a valid user. Du måste först välja en giltig användare. Details

You must first choose a valid user.

Du måste först välja en giltig användare.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:48:01 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:284
 • premium.php:304
 • premium.php:339
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your must now go to the Two Factor Authentication settings and generated a new private key if you wish to use any emergency codes in future. Du måste nu gå till Två faktors autentisering inställningar och generera en ny privat nyckel om du vill använda några akuta koder i framtiden. Details

Your must now go to the Two Factor Authentication settings and generated a new private key if you wish to use any emergency codes in future.

Du måste nu gå till Två faktors autentisering inställningar och generera en ny privat nyckel om du vill använda några akuta koder i framtiden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:49:24 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:580
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
emergency login code used akut (emergency) inloggningskod används Details

emergency login code used

akut (emergency) inloggningskod används

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:51:13 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:586
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An emergency code was used to login (username: %s) on this website: En nöd kod (emergency) användes för att logga in (användarnamn: %s) på denna webbplats: Details

An emergency code was used to login (username: %s) on this website:

En nöd kod (emergency) användes för att logga in (användarnamn: %s) på denna webbplats:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:53:39 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:587
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You now have %s emergency code(s) remaining. Du har nu %s nöd koder (emergency code(s)) kvar. Details

You now have %s emergency code(s) remaining.

Du har nu %s nöd koder (emergency code(s)) kvar.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:55:45 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:588
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You have three emergency codes that can be used. Keep them in a safe place; if you lose your authentication device, then you can use them to log in. Du har tre akut koder (emergency codes) som kan användas. Förvara dem på ett säkert ställe; om du förlorar autentiserings enheten kan du använda dem för att logga in. Details

You have three emergency codes that can be used. Keep them in a safe place; if you lose your authentication device, then you can use them to log in.

Du har tre akut koder (emergency codes) som kan användas. Förvara dem på ett säkert ställe; om du förlorar autentiserings enheten kan du använda dem för att logga in.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:58:00 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:652
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your emergency codes are: Dina akuta koder (emergency codes) är: Details

Your emergency codes are:

Dina akuta koder (emergency codes) är:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:59:32 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • premium.php:654
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Errors occurred: Fel inträffade: Details

Errors occurred:

Fel inträffade:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 09:59:54 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • vendor/davidanderson684/simba-plugin-manager-updater/class-udm-updater.php:231
 • vendor/davidanderson684/simba-plugin-manager-updater/class-udm-updater.php:234
 • vendor/davidanderson684/simba-plugin-manager-updater/class-udm-updater.php:280
 • vendor/davidanderson684/simba-plugin-manager-updater/class-udm-updater.php:283
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Dismiss from main dashboard (for %s weeks) Avfärda från huvudpanelen (för %s veckor) Details

Dismiss from main dashboard (for %s weeks)

Avfärda från huvudpanelen (för %s veckor)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 10:02:54 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • vendor/davidanderson684/simba-plugin-manager-updater/class-udm-updater.php:334
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
XMLRPC is a feature within WordPress allowing other computers to talk to your WordPress install. For example, it could be used by an app on your tablet that allows you to blog directly from the app (instead of needing the WordPress dashboard). XMLRPC är en funktion i Wordpress som tillåter andra datorer att prata med din Wordpress installation. Till exempel kan det användas av en app på pekdatorn som tillåter dig att blogga direkt från appen (i stället för att behöva Wordpress Panel). Details

XMLRPC is a feature within WordPress allowing other computers to talk to your WordPress install. For example, it could be used by an app on your tablet that allows you to blog directly from the app (instead of needing the WordPress dashboard).

XMLRPC är en funktion i Wordpress som tillåter andra datorer att prata med din Wordpress installation. Till exempel kan det användas av en app på pekdatorn som tillåter dig att blogga direkt från appen (i stället för att behöva Wordpress Panel).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 10:03:43 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • includes/admin_settings.php:107
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning Varning Details

Warning

Varning

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2015-08-26 10:04:52 GMT
Translated by:
[email protected]
References:
 • vendor/davidanderson684/simba-plugin-manager-updater/class-udm-updater.php:373
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 6 7 8 9
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as